รับทำบัญชี กรุงเทพ , รับตรวจสอบบัญชีกรุงเทพ , รับทำบัญชี บางแค , รับทำบัญชี ลาดพร้าว

บริการทางบัญชีและภาษีอากร

       เรายินดีเสนอบริการจัดทำบัญชีและวางแผนภาษีอากร เพื่อให้ผู้ประกอบการบริหารธุรกิจโดยให้เราเป็นผู่แบ่งเบาภาระ ลดความยุ่งยากและเสียเวลาและไม่ต้องกังวลกับประเด็นต่างๆ ทางบัญชีและภาษีอากรอีกต่อไป

จัดทำบัญชีและนำส่งภาษีรายเดือน

 • ให้บริการจัดทำบัญชีสมุดรายวันรับ – จ่าย, สมุดรายวันซื้อ – ขาย และ สมุดรายวันทั่วไป 
 • ให้บริการจัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย ประจำเดือนและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • ให้บริการจัดทำรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนและนำส่งภาษี 
 • ให้บริการปิดงบการเงินประจำเดือน
 • ให้บริการนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีและสิ้นปี
 • ให้บริการเข้าพบกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร 
 • ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากรตลอดระยะเวลาการให้บริการ
 
จัดทำบัญชีรายปี
 
 • ให้บริการจัดทำบัญชีสมุดรายวันรับ – จ่าย, สมุดรายวันซื้อ – ขาย และ สมุดรายวันทั่วไป 
 • ให้บริการปิดงบการเงินประจำปี
 • ให้บริการนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีและสิ้นปี
 • ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากรตลอดระยะเวลาการให้บริการ
 
วางแผนภาษีเงินได้
 
 • ให้บริการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากรตลอดระยะเวลาการให้บริการ
 
งานอบรมการใช้โปรแกรมในการจัดทำบัญชีและปิดบัญชี  
 • สอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี
 • สอนการจัดทำบัญชีและปิดบัญชีรายเดือนและรายปี
 • สอนการจัดทำงบการเงินและจัดประเภทงบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รับทำบัญชี กรุงเทพ , รับทำบัญชี กรุงเทพ ราคา , รับทำบัญชี กรุงเทพ รายเดือน , รับทำบัญชี กรุงเทพ รายปี , รับทำบัญชี กรุงเทพ สำนักงาน , รับทำบัญชี กรุงเทพ ปรึกษา , รับตรวจสอบบัญชี กรุงเทพ , รับตรวจสอบบัญชี กรุงเทพ  ราคา , รับตรวจสอบบัญชี กรุงเทพ แนะนำ , รับตรวจสอบบัญชี กรุงเทพ ปรึกษา , รับตรวจสอบบัญชี กรุงเทพ ครบวงจร , รับตรวจสอบบัญชี กรุงเทพ ราคาถูก , รับทำบัญชี บางแค , รับทำบัญชี บางแค ราคา , รับทำบัญชี บางแค ราคาถูก ,  รับทำบัญชี บางแค แนะนำ , รับทำบัญชี บางแค แนะนำฟรี , รับทำบัญชี บางแค รายเดือน , รับทำบัญชี บางแค รายปี , รับทำบัญชี ลาดพร้าว , รับทำบัญชี ลาดพร้าว ราคา , รับทำบัญชี ลาดพร้าว ราคาถูก , รับทำบัญชี ลาดพร้าว รายเดือน, รับทำบัญชี  รายปี

บริษัท พี. เจ. แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด : 599/25 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 || Facebook : Jitdanai.k
Powered By : Zeasyweb