รับทำบัญชี กรุงเทพ

รับทำบัญชี กรุงเทพ

  1.1. กระทรวงพาณิชย์
    1.1.1. จดทะเบียนการค้า
1.1.2. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
1.1.3. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท
1.1.4. จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน ควบรวมกิจการ
1.1.5. จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนและบริษัท ชำระบัญชีบริษัท
1.1.6. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหลังการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท เช่น เปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรรมการผู้จัดการ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ รายการเกี่ยวกับทุน ตราบริษัท ฯลฯ
1.1.7. บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1.2. กรมสรรพากร
    1.2.1. ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
1.2.2. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.2.3. จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.2.4. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบสำหรับการเข้าพบเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียก
1.2.5. บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2.1. ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง
2.2. บริการจดทะเบียนอื่น ๆ

บริษัทคิดค่าบริการตามลักษณะของธุรกิจและปริมาณงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันหรือตามเงื่อนไขในหนังสือเสนอบริการ ด้วยราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม

รับทำบัญชี กรุงเทพ , รับทำบัญชี กรุงเทพ ราคา , รับทำบัญชี กรุงเทพ รายเดือน , รับทำบัญชี กรุงเทพ รายปี , รับทำบัญชี กรุงเทพ สำนักงาน , รับทำบัญชี กรุงเทพ ปรึกษา

บริษัท พี. เจ. แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด
599/25 หมู่บ้านอารียาเดอะคัลเลอร์ 1 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

© 2016-2018 pj-acc.com All Rights Reserved.
Facebook : Jitdanai.k