รับทำบัญชี กรุงเทพ

รับทำบัญชี กรุงเทพ

บริษัท พี. เจ. แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการบัญชี รับทำบัญชี กรุงเทพ ด้านการสอบบัญชี การวางแผนภาษีอากร ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีทุกประเภท และบริการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนอื่น ๆ ในราคาที่ยุติธรรม โดยมีจุดมุ่งหมาย ในการให้บริการเสมือนเป็นนักบัญชีมืออาชีพที่ปฏิบัติงานในบริษัทของท่านและเป็นเพื่อนพันธมิตรทางธุรกิจ โดยทีมงานของบริษัทเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชี การสอบบัญชี ด้านภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน มากกว่า 10 ปี ทำให้ลูกค้า มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินจะเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และประมวลรัษฎากร รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารธนชาต
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารนครหลวงไทย
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)

เป็นผู้ให้บริการที่เป็นทางเลือกอันดับแรกในการดูแลธุรกิจของท่าน สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง

เป็นผู้ให้บริการด้านการบัญชี สอบบัญชี ภาษีอากร ระบบการควบคุมภายใน และบริการอื่น ๆ อย่างมีคุณภาพ ด้วยราคายุติธรรม สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ของผู้ใช้บริการอย่างมั่นคงและสร้างความประทับใจในการบริการอย่างสูงสุด

 1. ยึดมั่นจรรยาบรรณและรักษาความลับของลูกค้า
 2. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ
 3. บริการและให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุด
รับทำบัญชี กรุงเทพ
 
 
 

 1. รายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี สะท้อนภาพการดำเนินธุรกิจ
 2. การเสียภาษีเป็นไปตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากร ลดภาระภาษีจากเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม และสามารถบริหารภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. ระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีคุณภาพ และระบบการควบคุมภายในที่ดี
 4. ลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำบัญชี การจัดจ้างพนักงาน การพัฒนาความรู้ และสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง
 5. ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ด้วยทีมงานที่เป็นมืออาชีพ

รับทำบัญชี กรุงเทพ , รับทำบัญชี กรุงเทพ ราคา , รับทำบัญชี กรุงเทพ รายเดือน , รับทำบัญชี กรุงเทพ รายปี , รับทำบัญชี กรุงเทพ สำนักงาน , รับทำบัญชี กรุงเทพ ปรึกษา

บริษัท พี. เจ. แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด
599/25 หมู่บ้านอารียาเดอะคัลเลอร์ 1 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

© 2016-2018 pj-acc.com All Rights Reserved.
Facebook : Jitdanai.k